Cảm nhận

1.Ngủ ngon hẹn mai nhé.

2.Tsubasa Reservoir Chronicle

3.Your lie in April (tháng tư là lời nói dối của em)

4.Gatsby vĩ đại

5.Kẻ trộm sách

6.Hồ

7.Kitchen

8.Quân vương

9.Quo Vadis

10.Thế gian này nếu chẳng còn mèo

11. Cách mạng văn hóa Trung Quốc (1966-1977)

a.Mao Trạch Đông

b. Cha tôi Đặng Tiểu Bình (và những năm tháng Cách mạng văn hóa)

c.1976

12. Truyện kể Genji qua 10 chương đầu

13.Tổng hợp tác phẩm cho đến 31/12/2017

14.Tổng hợp tác phẩm cho đến 31/12/2018

15.Tổng hợp tác phẩm cho đến 31/12/2019